Beoordeel deze pagina
9,5/10 (2)
Bedankt voor uw beoordeling

Notaris

Bijgewerkt op Monday 03 February 2020

Wanneer u een huis gaat kopen moet u naar de notaris. De wet schrijft namelijk voor dat de notaris de koopakte moet opstellen en moet toezien op het ondertekenen van de akte. Dit geldt ook voor het opstellen en ondertekenen van de hypotheekofferte. Op deze pagina leest u meer over de rol van de notaris bij het kopen van uw huis.

Notaris en de hypotheek

Een notaris inschakelen is onvermijdelijk. Bij de aankoop van het huis zorgt de notaris voor verschillende zaken:

 • De notaris zorgt dat u de nieuwe eigenaar wordt van het huis. De woning moet in het kadaster op uw naam komen te staan.
 • De notaris schrijft uw hypotheek en de eigendomsakte van de woning in.
 • De notaris moet alle persoonsgevens van de koper controleren. Zo proberen ze fraude te voorkomen.
 • De notaris zorgt dat de betaalde koopsom bij de verkoper terecht komt.
 • De notaris ontvangt de waarborgsom of de bankgarantie en stelt de verkopers op de hoogte wanneer dit bedrag ontvangen is.

Eigendomsakte en hypotheekakte

Het eigendomsbewijs is een document dat wordt opgenomen in het Kadaster. Met dit bewijs kunt u aantonen dat u de eigenaar bent van een woning. Deze akte wordt ook wel de akte van levering genoemd. In een eigendomsakte staan alle gegevens van de woning. Hierbij moet u onder andere denken aan:

 • Eigenaar van de woning.
 • Koopsom.
 • Gegevens van de verkoper.
 • Gegevens over het perceel.
 • Eventuele erfdienstbaarheden.
 • Kwalitatieve rechten en plichten.

Ook voor het afsluiten van een hypotheek moet u naar een notaris. De notaris maakt een hypotheekakte op, die door u en door de bank wordt ondertekend. In een hypotheekakte staan de volgende gegevens:

 • De gegevens van de hypotheekverstrekker.
 • De gegevens van de geldlener.
 • Hoogte van de hypotheek.
 • Gegevens van het onderpand (de woning).
 • Looptijd van de hypotheek.
 • Algemene voorwaarden.
 • Eventuele clausule over de Nationale Hypotheek Garantie.

Na het opmaken en controleren van de akte moet deze door u en de bank worden ondertekend. Na het ondertekenen van de akte wordt deze bij het kadaster ingeschreven, waarna de hypotheek officieel op uw naam staat.

Notariskosten

Bij de aankoop van een huis bent u verplicht om naar de notaris te gaan voor het opmaken van de koopakte. Uiteraard is het opmaken van een akte niet gratis. Bij het kopen van een huis met een hypotheek moet u denken aan notariskosten rond de €1000. Wanneer u gaat oversluiten liggen de kosten rond de €600. De kosten van de notaris zijn fiscaal aftrekbaar.

Wanneer u een nieuwbouwhuis gaat kopen, koopt u de woning ‘vrij op naam’. In dat geval zijn de kosten van de notaris voor de eigendomsoverdracht al inbegrepen bij de koop. U betaalt alleen nog de kosten van de hypotheekakte. Bij een nieuwbouwproject is er vaak een vaste notaris (de projectnotaris) die alle overdrachten regelt voor de projectontwikkelaar.

De notaris is ambtenaar en ondernemer

Volgens de wet is de notaris zowel ambtenaar als ondernemer. Enerzijds dient de notaris te handelen in het publieke belang. Dit uit zich onder andere in de verplichting van de notaris om op verzoek van partijen een akte op te maken. De notaris kan niet weigeren zonder een geldige reden.

Anderzijds is de notaris als ondernemer verplicht de commerciële belangen van zijn kantoor in de gaten te houden. De notaris is dan wel een ambtenaar met een publieke taak, maar hij ontvangt geen bezoldiging van overheidswege. De notaris dient zelf te zorgen voor zijn inkomsten die hij ontvangt doordat hij de cliënten een honorarium (tarief) in rekening brengt.

Anders dan voorheen het geval was, mag een notaris de hoogte van het honorarium zelf vaststellen. De tarieven kunnen dus uiteenlopen per notaris. De overheid heeft de tarieven in de familiepraktijk wel gemaximeerd voor personen die minder draagkrachtig zijn. Zodoende is de toegang tot het notariaat voor "minder bedeelden" gegarandeerd.

Laat u goed adviseren

Laat u goed adviseren over de mogelijkheden tot een hypotheek. Zo maakt u een goede keuze en kunt up profiteren van de meest voordelige mogelijkheden.

Maak gebruik van onze 280 experts
 • Wij opereren landelijk. Dus altijd in de buurt
 • Wij zijn 100% onafhankelijk
 • De eerste analyse is gratis en vrijblijvend

200.000+ Klanten geadviseerd

Wij zijn een landelijk werkende organisatie. Dit betekent dat waar u ook woont, onze adviseurs hebben altijd een kantoor bij u in de buurt. De adviseurs komen ook graag bij u aan huis voor een vrijblijvend en kosteloos eerste gesprek. Zo kunnen wij zonder dure huisvestigingskosten, de klant tegen een lager tarief een persoonlijke service bieden.

Ruim 280 ervaren hypotheekadviseurs staan klaar om u binnen enkele dagen van maatwerk advies te voorzien. Uw eigen adviseur begeleidt voor u het gehele traject van begin tot eind.

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?