Beoordeel deze pagina
9/10 (1)
Bedankt voor uw beoordeling

Levensverzekering en een hypotheek

Het is in eerste instantie belangrijk onderscheid te maken tussen verschillende soorten levensverzekeringen. Het is vaak een onduidelijk gebied en uit onderzoek blijkt dat maar weinig mensen écht weten waar ze precies voor verzekerd zijn. Wel zo belangrijk aangezien het vaak om flinke bedragen gaat. Waar zit het verschil in en wat wordt bedoeld met de levensverzekering? Onder levensverzekeringen vallen bijvoorbeeld de overlijdensrisicoverzekering en de uitvaartverzekering, beide gaan over tot uitkeren wanneer de verzekerde komt te overlijden. De uitvaartverzekering dekt de kosten van de uitvaart. Een overlijdensrisicoverzekering wordt vaak afgesloten bij een hypotheek. In dit artikel bedoelen we de overlijdensrisicoverzekering wanneer we spreken van een levensverzekering.

Levensverzekering en hypotheek

De overlijdensrisicoverzekering

Over het algemeen wordt deze bedoeld wanneer er gesproken wordt over een levensverzekering. Waarvoor is deze precies? Met de overlijdensrisicoverzekering wordt gedurende de looptijd van de polis het financiële risico van overlijden afgedekt. Indien de verzekerde overlijdt voor de einddatum van de polis, ontvangt de begunstigde het verzekerde bedrag waarmee de hypotheek betaald kan worden. Degene die de levensverzekering heeft afgesloten, is de verzekerde, de begunstigde is degene die de uitkering ontvangt. En omdat overlijdensrisicoverzekeringen vaak op twee levens worden afgesloten is de begunstigde in de meeste gevallen de achterblijvende partner. In andere gevallen kan er ook voor gekozen worden om de kinderen als begunstigden te benoemen.

Is het verplicht om een levensverzekering af te sluiten bij een hypotheek?

Is een levensverzekering verplicht bij het afsluiten van een hypotheek? Hier is geen volledige eenduidig antwoord over te geven. Voorheen, tot en met 2017, moest in de meeste gevallen bij een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie verplicht een levensverzekering afgesloten worden. Door een levensverzekering heeft de hypotheekverstrekker namelijk de zekerheid dat de hypotheeklening ook na overlijden wordt afgelost.

Nieuwe regels sinds januari 2018

Dit is echter bij nieuwe hypotheken die vanaf januari 2018 worden afgesloten niet meer het geval, een levensverzekering is dus in veel gevallen niet verplicht. Banken kunnen tegenwoordig nog wel een levensverzekering eisen voor bijvoorbeeld het deel van de hypotheek dat uitkomt boven 50%, 60% of 80% van de woningwaarde. Ook hierin zitten weer verschillen per hypotheekverstrekker. In de gevallen dat de verstrekker de levensverzekering niet verplicht stelt, mag de aanvrager zelf besluiten of hij of zij het wel nodig acht de verzekering af te sluiten. Het antwoord kan hierop negatief zijn als bijvoorbeeld de partner de hypotheek ook alleen kan afdragen indien dit nodig is.

Bij welke hypotheekverstrekkers zijn levensverzekeringen niet verplicht?

Bij annuïteitenhypotheken van bijvoorbeeld ABN Amro, Centraal Beheer of de ING is het afsluiten van een levensverzekering niet noodzakelijk. Indien de hypotheekvertrekker wél een levensverzekering eist heeft degene die de hypotheek aanvraagt er ten alle tijden recht op zelf te bepalen bij wie de verzekering wordt afgesloten. Premies kunnen flink verschillen dus het is altijd slim om verschillende opties op een rijtje te zetten.

Wat dekt een levensverzekering?

Indien de verzekerde voor de einddatum van de polis komt te overlijden, keert de verzekering vaak een vast, vooraf bepaald, bedrag uit. Bij deze regeling blijven het uitkeringsbedrag en de maandpremie gedurende de hele periode van de polis hetzelfde.

Er kan echter ook gekozen worden voor een lineair dalende of een annuïtair dalende overlijdensrisicoverzekering, passend bij een lineaire of juist een annuïteitenhypotheek. Het verzekerde bedrag daalt hierbij met een vast bedrag per jaar of het verzekerde bedrag zakt elke maand terwijl de premie juist elke maand toeneemt. Bij de laatste optie is het verstandig om indien er bijvoorbeeld 4% hypotheekrente wordt betaald, te kiezen voor een 3% dalende overlijdensrisicoverzekering. Zo zakt de verzekerde som gelijk mee met de hypotheekschuld. Dit heeft als grote voordeel dat er niet teveel verzekeringspremie betaald wordt maar de verzekering toch netjes geregeld is, mocht de verzekerde komen te overlijden.

Afsluiten van de levensverzekering

Er zitten in sommige gevallen wat haken en ogen vast aan het afsluiten van de levensverzekering.

  • Maximale leeftijd Zo ligt de maximale leeftijd op het moment van afsluiten bij de meeste verzekeraars tussen de 60 en 70 jaar. Dit is echter niet de enige leeftijdsfactor die van belang is. De maximale eindleeftijd, de leeftijd die de verzekerde heeft op het moment dat de verzekering stopt, ligt bij de meeste verzekeraars tussen de 70 en 80 jaar.
  • Gezondheid Natuurlijk is het voor de verzekeraar ook belangrijk hoe het met de gezondheid van de aanvrager staat, hiervoor moet in de meeste gevallen een gezondheidsverklaring met een serie vragen over de gezondheid worden ingevuld.

Een medisch adviseur beoordeelt deze verklaring en adviseert de verzekeraar over het wel of niet accepteren en dus eventueel overgaan tot afsluiten van de verzekering. Het is voor de verzekeraar natuurlijk interessant om te weten hoe groot het risico is dat de verzekerde komt te overlijden binnen de looptijd van de verzekering en dus de hoogte van de premie te bepalen.

Verstandige keuze

Of het nu wel of niet verplicht is door de hypotheekverstrekker om een levensverzekering af te sluiten, het is eigenlijk in alle gevallen een verstandige keuze dit wel te doen. Omdat de verzekering meestal afgesloten wordt op het leven van de ander wordt op deze manier de hypotheek toch afgelost indien één van de twee wegvalt. Dit is natuurlijk voor nabestaanden al een vreselijke periode van rouw en het is dan ook wel heel prettig als alle financiën zijn geregeld en het huis niet verkocht hoeft te worden. Een levensverzekering zorgt voor rust en zekerheid.

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?