Beoordeel deze pagina
8,5/10 (2)
Bedankt voor uw beoordeling

Klachteninstituut Financiële Dienstverlening

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is een onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. U legt aan ons een klacht voor, op het moment dat het geschil niet zonder tussenkomst van een bemiddelaar oplosbaar is. Denkt u bijvoorbeeld aan een conflict over beleggingen, verzekeringen, hypotheken, kredieten, overige bankproducten en gemengde producten.

Onpartijdige hulp bij financiele geschillen

Het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid) is een onafhankelijk loket voor het beslechten van geschillen tussen consumenten en financiële dienstverleners. U legt aan ons een klacht voor, op het moment dat het geschil niet zonder tussenkomst van een bemiddelaar oplosbaar is. Denkt u bijvoorbeeld aan een conflict over beleggingen, verzekeringen, hypotheken, kredieten, overige bankproducten en gemengde producten.

Uiteraard kunt u de rechter over de situatie laten oordelen. Kifid is een voordelig en betaalbaar alternatief. Mocht het advies van de Ombudsman Financiële Dienstverlening geen uitkomst bieden, dan kan de Geschillencommissie een bindend oordeel geven.

Elke bank, verzekeraar, intermediair of andere financiële dienstverlener is verplicht zich aan te sluiten bij Kifid. In het openbaar register kunt u zoeken naar financiële dienstverleners die bij ons zijn aangesloten. Op die manier bieden wij de mogelijkheid om na te gaan of een financieel product of dienst wordt geleverd door een financieel dienstverlener die is aangesloten bij Kifid. Een klacht indienen tegen een financiële dienstverlener is alleen mogelijk als deze is aangesloten bij Kifid. Indien deze niet is aangesloten, kan Kifid de klacht niet in behandeling nemen.

Naar de website

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?