Beoordeel deze pagina
8/10 (2)
Bedankt voor uw beoordeling

Gemeente zonder starterslening

Nu starters steeds moeilijker aan een woning komen, brengen veel gemeentes de Starterslening terug. In 2019 nam het aantal gemeentes met de starterslening toe met veertien procent. Toch bleek uit de cijfers dat steeds minder jonge starters hier gebruik van maken.

De huizenprijzen zijn de laatste jaren fors gestegen, dit maakt het moeilijk voor starters om een huis te kopen. Met de Starterslening wil de overheid het voor startende woningzoekenden ook mogelijk maken om een huis te kopen. Daarnaast hopen sommige gemeenten met Starterslening de uitstroom van jongeren naar andere gemeenten te reduceren.

De (her)invoering van de starterslening

Nog niet alle gemeenten bieden de Starterslening aan. Zeker in grote steden als Amsterdam, Utrecht en Rotterdam, wordt er vaak geen budget vrijgemaakt voor de starterslening.

Of de gemeente een Starterslening voert, is afhankelijk van het gemeentebeleid. Omdat de (her)invoering van een Starterslening via gemeentebesluiten gebeurt, is het niet precies te zeggen of de gemeente de starterslening (weer) gaat aanbieden, laat staan wanneer.

Als uw gemeente nog geen Starterslening heeft, kunt u ook een reguliere startershypotheek overwegen.

Alternatief voor Starterslening

Als u toch wilt starten met het kopen van uw eerste huis, dan kan een reguliere startershypotheek een oplossing zijn.

Voordelen van de startershypotheek

  • Marktconforme hypotheek
  • Aantrekkelijke korting op de hypotheekrente
  • Speciaal voor starters op de koopwoningmarkt

Of een startershypotheek mogelijk is in uw situatie hangt af van een aantal belangrijke factoren. De belangrijkste voorwaarde is uiteraard dat u een (her)starter bent.

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?