Beoordeel deze pagina
9/10 (1)
Bedankt voor uw beoordeling

Kadaster

In Nederland registreert de Dienst voor het kadaster en de openbare registers sinds 1832 gegevens over een bepaalde onroerende zaken (het perceel) en alle wijzigingen die zich daarin voordoen. Zo weet u wie de eigenaar is, of was, van het perceel en welke koopsom hij heeft betaald.

Er zijn een aantal zaken die u kunt inzien van een woning / huis / perceel.

  • Waar is de woning gelegen?
  • Wat zijn de afmetingen van de woning?
  • Wat zijn de erfgrenzen?
  • Hoe wordt de grond gebruikt?
  • Is er sprake van vruchtgebruik? (Dit houdt in dat een persoon recht heeft gebruik te maken van bepaalde goederen en toebehoren)
  • Is de woning gekocht met een hypotheek of is er sprake van eigendomsrecht?
  • Is er bodemverontreiniging?

Algemeen

Het Kadaster is openbaar, hierdoor kan iedereen een uitreksel aanvragen. Zo kunnen ze erachter komen wat er betaald is voor het perceel en hoeveel hypotheek er eventueel op rust.

Kadaster omschrijving

Om een perceel juist te omschrijven gebruikt men de kadastrale aanduiding, die altijd bestaat uit de naam van de kadastrale gemeente, de letter van de sectie en het nummer van het perceel, eventueel aangevuld met de appartementsindex als een perceel is gesplitst in appartementsrechten het zogenaamde horizontaal eigendom.

Een nog niet uitgemeten deel van een kadastraal perceel heet een deelperceel. Bijvoorbeeld een gedeelte van een perceel dat verkocht is. De grenzen van de nieuw te vormen percelen (het verkochte en het resterende deel) moeten nog aangewezen en opgenomen worden. Dat gebeurt doorgaans na levering aan de nieuwe eigenaar.

De inschrijving van wijziging van de eigenaar van het onroerend goed geschiedt door de Notaris hij schrijft ook de hypotheekakte in.

Kosten voor het opvragen

De kosten per onderdeel bedragen bij een beperkte opgave (meestal is er niet meer nodig) ongeveer € 3,50.

Praktische tip

Als u serieus aan het onderhandelen bent, raden wij u sterk om informatie aan te vragen bij het Kadaster. Hierdoor weet u hoe de verkoper evoor staat, dit verbetert uw onderhandelingspositie aanzienlijk.

U weet binnen 5 minuten hoeveel hypotheek u kunt krijgen!

Hoeveel hypotheek kan ik krijgen?