Starterslening voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden om een Starterslening te krijgen?



Starterslening berekenen

Starters adviesgesprek
Starterslening voorwaarden

Wat zijn de voorwaarden om een Starterslening te krijgen?

Minimumleeftijd 18 jaar

Je bent 18 jaar of ouder op de eerste dag van de maand die volgt op de datum waarop de woning jouw eigendom wordt. Voor een aantal gemeenten geldt tevens een maximum leeftijd.

Eerste koopwoning

Je bent geen eigenaar geweest van een koopwoning. Voor een aantal gemeenten kunnen herstarters ook in aanmerking komen. In dat geval is het belangrijk op wiens naam de vorige woning stond.

Voor eigen bewoning

Je kunt de Starterslening alleen aanvragen als je de koopwoning zelf (of samen met je partner) gaat bewonen. starterslening Koopsom woning maximaal €245.000,-

De koopsom van de woning mag niet meer bedragen dan €245.000,-. Voor koopsommen boven de €245.000,- kun je een reguliere Startershypotheek overwegen.

Hypotheekbedrag maximaal €247.450,-

De totale hypotheek (koopsom plus bijkomende kosten zoals overdrachtsbelasting, notaris- en makelaarskosten) mag niet meer bedragen dan €247.450,-. Voor hypotheken boven de €247.450,- kun je ook een reguliere Startershypotheek overwegen.

Nationale Hypotheek Garantie (NHG)

Je hypotheek dient met Nationale Hypotheek Garantie (NHG) verstrekt te worden om Starterslening te kunnen krijgen. Dit houdt in dat je veilig en verantwoord leent op basis van je inkomen en vermogen. Wanneer je de Starterslening aanvraagt verzorgen wij tevens de hypotheekaanvraag met NHG bij je bank.

Verder kunnen de exacte bedragen en voorwaarden iets verschillen per gemeente. Je ziet deze specifieke voorwaarden voor jouw gemeente in de uitslag van de Starterslening berekening.

N.B. Indien je net niet binnen de normen valt om voor Starterslening in aanmerking te komen, dan kan in een persoonlijk adviesgesprek onderzocht worden welke mogelijkheden je hebt om (alsnog) van een Starterslening gebruik te maken.

Bereken hier je recht op renteloze Starterslening

Bereken direct of je voor de beoogde koopwoning in aanmerking komt voor een renteloze Starterslening, en zo ja wat de hoogte is van de renteloze lening. Je ontvangt direct na het versturen van de berekening de uitslag per e-mail.

Je ontvangt dan de navolgende informatie over de Starterslening:

  • Doet de gemeente waar ik een koopwoning op het oog heb mee met de regeling?
  • Voldoe ik aan de voorwaarden om de starterslening te krijgen?
  • Hoeveel kan ik maximaal aan starterslening krijgen?
  • Wat worden dan mijn maandlasten inclusief de starterslening?
  • Hoe kan ik de starterslening aanvragen?

Het is mogelijk dat er contact met u wordt opgenomen om de volledigheid van de berekening te controleren.

GEMEENTELIJKE STARTERSLENING BEREKENEN

Starterswoning: De gemeente toetst of de beoogde starterswoning in aanmerking komt.
Financiële gegevens: De Starterslening is een inkomensafhankelijke regeling.

N.B. Alleen volledig ingevulde aanvragen worden in behandeling genomen. Het laden van de volgende pagina kan enkele seconden duren.