Starterslening nieuws

Verdubbeling aantal woningaankopen zonder hypotheek

ma 11 jun 2018

Ten opzichte van 2006 werden er in 2014 twee keer meer huizen gekocht zonder daarvoor een hypotheek te gebruiken. In plaats daarvan was er sprake van financiering op basis van eigen geld. Het gaat nog altijd om een klein deel van de woningmarkt, maar ook bij andere aankopen is er steeds meer sprake van eigen inbreng.

Zonder hypotheek een huis kopen

Dat blijkt uit een analyse door het Centraal Planbureau (CPB). Dat becijferde met een analyse dat het praktisch niet meer mogelijk is om een huis te kopen zonder daarbij gebruik van eigen middelen. Het is niet nodig om helemaal zonder hypotheek de financiering rond te krijgen, maar het moet wel een combinatie zijn van geleend en eigen geld. De strengere leennormen stellen dat de hypotheek nog maximaal 100 procent van de waarde van de woning mag bedragen. Daardoor hebben huizenkopers in ieder geval eigen geld nodig voor de kosten koper bij een bestaande woning. De hogere inbreng van eigen geld bovenop de hypotheek leidt er ondertussen toe dat de maandlasten gemiddeld genomen lager uitvallen.

Strengere leennormen sinds 2014

Volgens het CPB zijn het onder andere de strengere leennormen die tussen 2006 en 2014 van kracht zijn geworden die hun invloed hebben. Het is nog mogelijk om maximaal 100 procent van de waarde van de woning te lenen en de ruimere schenkingsvrijstelling creëert meer eigen geld in de markt. De verschillende invloeden zorgen er samen voor dat een huis kopen steeds vaker bestaat uit een hypotheek met eigen geld. De verwachting is bovendien dat het percentage benodigd eigen geld de komende jaren alleen maar verder op zal lopen.


Meldingen per e-mail

Blijf per e-mail op de hoogte van Startersleningen in jouw gemeente.

Nieuwsbrief ontvangen