Starterslening nieuws

Huurders verliezen: twee keer minder koopkracht dan kopers

ma 4 jun 2018

Huurders zullen er de komende jaren veel minder op vooruit gaan dan kopers. De keuze tussen kopen of huren lijkt voor de starter in 2018 wat dat betreft een eenvoudige. Iedereen die kan kopen doet er verstandig aan om dat te doen en geen huis te huren. Dat blijkt uit onderzoek door het Nibud, uitgevoerd in opdracht van de Woonbond.

Verdienen met de hypotheekrenteaftrek

Het is vooral de hypotheekrenteaftrek die er bij kopers voor zorgt dat zij de komende jaren voordeel zullen genieten. En dat ondanks de lage rente op dit moment en de afbouw van de aftrek. Toch kunnen huurders daar op geen enkele manier aan tippen. Uit berekeningen door het Nibud blijkt dat hurende stellen er tot 2021 met gemiddeld 10 euro per maand op vooruit zullen gaan. Dat valt helaas in het niet bij de 31 euro per maand die kopers er gemiddeld op vooruit zullen gaan.

Het laat goed zien dat de verschillen groot zijn, waardoor het voor starters en anderen interessant lijkt om hun maximale hypotheek te berekenen. Als er mogelijkheden zijn vallen de maandlasten lager uit, waardoor er meer koopkracht overblijft.

Huurtoeslag een must voor huurders

In een aantal gevallen is er zelfs geen sprake van huurtoeslag voor de huurders. In die situatie kunnen de verschillen tussen de beide groepen nog veel groter worden. Het is volgens de Woonbond belangrijk dat de overheid hier rekening mee houdt in het beleid. Huurders moeten tegemoet gekomen worden, zodat ook hun koopkracht er voldoende op vooruit kan gaan de komende jaren. De huidige aanpak van de woningmarkt lijkt daar niet voor te kunnen zorgen, zodat er meer maatregelen nodig zijn om het kopen of huren recht te kunnen trekken.


Meldingen per e-mail

Blijf per e-mail op de hoogte van Startersleningen in jouw gemeente.

Nieuwsbrief ontvangen