Starterslening nieuws

Woningmarkt verwachting: het kan snel omslaan

vr 22 jun 2018

Benieuwd naar de woningmarkt verwachting? Uit onderzoek van de Vereniging Eigen Huis blijkt dat het vertrouwen nog bovengemiddeld groot is, maar dat lijkt niet lang meer te duren. De Marktindicator scoort nog 104 punten, ten opzichte van de neutrale waarde van 100 punten. Toch is de verwachting dat dit nog verder zal afnemen.

Vertrouwen langzaamaan onder druk

Het vertrouwen van consumenten komt steeds een beetje meer onder druk te staan. Dat lijkt vooral te maken te hebben met de hoge prijzen van dit moment. Uit eerdere prognoses en verwachtingen bleek dat veel consumenten daar vertrouwen van kregen. Nu zijn de prijzen echter zo hoog geworden dat veel huizenkopers geen eigen huis meer kunnen kopen. De vraag begint daardoor af te nemen, waardoor er een kantelpunt bereikt lijkt. Of dat er daadwerkelijk toe gaat leiden dat de prijzen weer dalen valt te bezien.

Andersom is de kans wel aanwezig dat het vertrouwen onder de neutrale waarde van 100 punten daalt. We hebben dat eerder gezien tijdens de crisis. Het gebrek aan vertrouwen leidde er toen toe dat woningen flink minder waard werden, waardoor we gewaarschuwd lijken.

Kantelpunt komt eraan

Het kantelpunt komt eraan volgens de vereniging. Die houdt in de prognose en verwachting voor de woningmarkt daarom rekening met een mogelijke dagenlang van de prijzen. Toch is 25 procent van de deelnemers aan het onderzoek nog altijd van mening dat dit een gunstig moment is om een huis te kopen. Andersom geeft 62 procent aan dat een huis steeds minder goed betaalbaar is en is 34 procent van mening dat de woningmarkt juist ongunstig is.

De komende maanden zal gaan uitwijzen of het gemiddelde vertrouwen onder de 100 punten daalt. In dat geval is er risico op een daling van de prijzen. Dat is op zich nog geen ramp, mits de daling niet te lang aanhoudt en woningen niet ‘veel’ minder waard worden.


Meldingen per e-mail

Blijf per e-mail op de hoogte van Startersleningen in jouw gemeente.

Nieuwsbrief ontvangen